Kalecik Belediyesi

Nikah İşlemleri

Geri

Nikah İşlemleri

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Kalecik'te ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

1. NÜFUS CÜZDANI

Nüfus cüzdanları fotoğraflı ve son on yılı geçmemiş olacaktır.

Nüfus cüzdanlarının birer adet fotokopisi getirilecektir.

 

ZORUNLU DEĞİLDİR. EVLENDİRME MEMURLUĞUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR

3. FOTOĞRAF

Fotoğraflar 3'er adet vesikalık ve son 6 ay zaman zarfında çekilmiş olması gerekmektedir.

Fotokopi resim kabul edilmez.

Polaroid resim kabul edilmez.

4. SAĞLIK RAPORU

Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği, çiftler evlenmelerinde engel hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporunu ilgili Sağlık Ocaklarından alacaklardır.

Kalecik ilçesinde ikamet eden vatandaşlarımız

Kalecik Hasayaz sağlık ocağı

5. EVLENME YAŞI

Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikçe evlenemez.

16 yaşını bitirmiş 17 yaşından gün almış, kadın ve erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.

17 yaşını dolduran, 18 yaşından gün almış kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadan evlenemez.

Vasisi olanlar ise vasi kararı getirecek ve vasisinin izni ile evlenecektir.

Anne ,baba ve vasiler nüfuz cüzdanları ile birlikte müracaat esnasında ve nikahta hazır bulunacaktır.

Kendi soyadını kullanmak isteyen bayan 2 adet soyadı dilekçesini müdürlüğümüze verecektir.

6. YABANCI UYRUKLU

Yabancı Uyruklu olan erkek veya kadın Türk Bekarlık Belgesini (Evlenme Ehliyet Belgesi) bağlı olduğu konsolosluktan alacaktır. Bu belge kişinin adı soyadı ana adı ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel bir halinin bulunmadığını gösterir şekilde, Türk Dış İşleri Bakanlığı'ndan onaylattıktan sonra 1 adet fotokopisi ile getirecektir.

Pasaport yeminli bürodan Türkçe tercümesi yaptırılarak noter tasdikli olacak şekilde getirilecektir.

Yabancı uyruklu bay ve bayan Türkçe bilmiyorsa nikahta tercüman getirmek zorundadır.

7. İZİN BELGESİ

Kalecik'te ikamet etmeyen çiftler, ikamet ettiği herhangi bir belediyeden birlikte İzin Belgesi ile geleceklerdir.

Kalecik'te ikamet edip de İzin Belgesi alarak başka belediyede nikah yaptıracak çiftler, Nüfus Cüzdanı, 2'şer adet fotoğraf (Evlenme Ehliyet Belgesi) Belediye Evlendirme Memurluğu tarafından verilir. Sağlık Raporları (Hert iki çift Birlikte alacak) ve birlikte bizzat müracaat edeceklerdir.