Kalecik Belediyesi

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Geri

15 Mayıs 2023

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda Mahallesi, Ada, Parsel ve Yüzölçümü ve Muhammen bedelleri tespit edilen taşınmazlar Belediye Meclisinin 01.02.2005 gün ve 2005/10 sayılı kararı ve 04.05.2009 gün ve 2009/13 sayılı kararları gereğince 5393 sayılı B.K.’nun 18/e Maddesi gereğince satışına izin verilmiş, Belediye Encümeninin 10.05.2023 gün ve 2023/28 sayılı kararı ile tespit edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereğince 26.05.2023 tarihinde Saat 09:00’dan itibaren sırasıyla açık arttırma ihalesi yapılacaktır. Yapılacak ihaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye gireceklerin en son geçici teminatları ihale saatinden önce yatırmaları ilan olunur.

 

S.NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BL.

M2

MUAMMEN BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

%3 (TL)

1

KALECİK

ÇANŞA

1035

5

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

09:00

9.750,00

2

KALECİK

ÇANŞA

1035

8

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

09:10

9.750,00

3

KALECİK

ÇANŞA

1035

14

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

09:20

9.750,00

4

KALECİK

ÇANŞA

1035

15

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

09:30

9.750,00

5

KALECİK

ÇANŞA

1035

16

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

09:40

9.750,00

6

KALECİK

ÇANŞA

1036

1

ARSA

1271.00

413.075,00

26.05.2023

09:50

12.392,25

7

KALECİK

ÇANŞA

1040

1

ARSA

1291.00

419.575,00

26.05.2023

10:00

12.587,25

8

KALECİK

ÇANŞA

1040

2

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

10.10

9.750,00

9

KALECİK

ÇANŞA

1040

3

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

10.20

9.750,00

10

KALECİK

ÇANŞA

1040

4

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

10.30

9.750,00

11

KALECİK

ÇANŞA

1040

5

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

10.40

9.750,00

12

KALECİK

ÇANŞA

1040

6

ARSA

1100.00

357.500,00

26.05.2023

10.50

10.725,00

13

KALECİK

ÇANŞA

1040

7

ARSA

1100.00

357.500,00

26.05.2023

11.00

10.725,00

14

KALECİK

ÇANŞA

1040

8

ARSA

1100.00

357.500,00

26.05.2023

11.10

10.725,00

15

KALECİK

ÇANŞA

1040

9

ARSA

1100.00

357.500,00

26.05.2023

11.20

10.725,00

16

KALECİK

ÇANŞA

1040

10

ARSA

1444.00

469.300,00

26.05.2023

11.30

14.079,00

17

KALECİK

ÇANŞA

1040

11

ARSA

1291.00

419.575,00

26.05.2023

11:40

12.587,25

18

KALECİK

ÇANŞA

1041

1

ARSA

976.00

317.200,00

26.05.2023

11:50

9.516,00

19

KALECİK

ÇANŞA

1041

2

ARSA

1125.00

365.625,00

26.05.2023

13:00

10.968,75

20

KALECİK

ÇANŞA

1041

3

ARSA

1173.00

381.225,00

26.05.2023

13:10

11.436,75

21

KALECİK

ÇANŞA

1041

4

ARSA

1022.00

332.150,00

26.05.2023

13:20

9.964,50

22

KALECİK

ÇANŞA

1041

5

ARSA

1053.00

342.225,00

26.05.2023

13:30

10.266,75

23

KALECİK

ÇANŞA

1041

6

ARSA

1023.00

332.475,00

26.05.2023

13:40

9.974,25

24

KALECİK

ÇANŞA

1042

1

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

13:50

9.750,00

25

KALECİK

ÇANŞA

1042

2

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

14:00

9.750,00

26

KALECİK

ÇANŞA

1042

3

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

14:10

9.750,00

27

KALECİK

ÇANŞA

1042

4

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

14:20

9.750,00

28

KALECİK

ÇANŞA

1042

5

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

14:30

9.750,00

29

KALECİK

ÇANŞA

1042

6

ARSA

962.00

312.650,00

26.05.2023

14:40

9.379,50

30

KALECİK

ÇANŞA

1042

7

ARSA

963.00

312.975,00

26.05.2023

14:50

9.389,25

31

KALECİK

ÇANŞA

1043

1

ARSA

850.00

276.250,00

26.05.2023

15:00

8.287,50

32

KALECİK

ÇANŞA

1043

2

ARSA

850.00

276.250,00

26.05.2023

15:10

8.287,50

33

KALECİK

ÇANŞA

1043

3

ARSA

850.00

276.250,00

26.05.2023

15:20

8.287,50

34

KALECİK

ÇANŞA

1043

4

ARSA

762.00

247.650,00

26.05.2023

15:30

7.429,50

35

KALECİK

ÇANŞA

1043

5

ARSA

762.00

247.650,00

26.05.2023

15:40

7.429,50

36

KALECİK

ÇANŞA

1043

6

ARSA

1011.00

328.575,00

26.05.2023

15:50

9.857,25

37

KALECİK

ÇANŞA

1043

7

ARSA

1024.00

332.800,00

26.05.2023

16:00

9.984,00

38

KALECİK

ÇANŞA

1043

8

ARSA

1017.00

330.525,00

26.05.2023

16:10

9.915,75

39

KALECİK

ÇANŞA

1043

9

ARSA

1004.00

326.300,00

26.05.2023

16:20

9.789,00

40

KALECİK

ÇANŞA

1043

10

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

16:30

9.750,00

41

KALECİK

ÇANŞA

1043

11

ARSA

1000.00

325.000,00

26.05.2023

16:40

9.750,00

42

KALECİK

ÇANŞA

1043

12

ARSA

1018.00

330.850,00

26.05.2023

16:50

9.925,50