Kalecik Belediyesi

KALECİK BELEDİYESİ 33 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Geri

28 Kasım 2023

 

T.C. KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Sayı   : 41691965/04                                                                                                           16.11.2023

Konu : Taşınmazların Satışı

 

İLAN

KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda Mahallesi, Ada, Parsel ve Yüzölçümü ve Muhammen bedelleri tespit edilen taşınmazlar Belediye Meclisinin 01.11.2023 gün ve 67 sayılı kararı gereğince 5393 sayılı B.K.’nun 18/e Maddesi gereğince satışına izin verilmiş, Belediye Encümeninin 15.11.2023 gün ve 75 sayılı kararı ile tespit edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereğince 28.11.2023 tarihinde Saat 10:00’dan itibaren sırasıyla açık arttırma ihalesi yapılacaktır. Yapılacak ihaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye gireceklerin en son geçici teminatları ihale saatinden önce yatırmaları ilan olunur.

 

S.NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BL.

M2

MUAMMEN BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

%3 (TL)

1

KALECİK

ÇANŞA

205204

1

ARSA

1433.00

931.450,00

28.11.2023

10.00

27.943,50

2

KALECİK

ÇANŞA

205204

2

ARSA

1433.00

931.450,00

28.11.2023

10.10

27.943,50

3

KALECİK

ÇANŞA

205204

3

ARSA

1000.00

650.000,00

28.11.2023

10.20

19.500,00

4

KALECİK

ÇANŞA

205204

4

ARSA

1000.00

650.000,00

28.11.2023

10.30

19.500,00

5

KALECİK

ÇANŞA

205204

5

ARSA

1000.00

650.000,00

28.11.2023

10.40

19.500,00

6

KALECİK

ÇANŞA

205204

6

ARSA

1000.00

650.000,00

28.11.2023

10.50

19.500,00

7

KALECİK

ÇANŞA

205204

7

ARSA

1000.00

650.000,00

28.11.2023

11.00

19.500,00

8

KALECİK

ÇANŞA

205204

8

ARSA

1000.00

650.000,00

28.11.2023

11.10

19.500,00

9

KALECİK

ÇANŞA

205204

9

ARSA

1000.00

650.000,00

28.11.2023

11.20

19.500,00

10

KALECİK

ÇANŞA

205204

10

ARSA

1000.00

650.000,00

28.11.2023

11.30

19.500,00

11

KALECİK

ÇANŞA

205204

11

ARSA

1203.00

781.950,00

28.11.2023

11.40

23.458,50

12

KALECİK

ÇANŞA

205205

1

ARSA

1433.00

931.450,00

28.11.2023

11.50

27.943,50

13

KALECİK

ÇANŞA

205205

2

ARSA

1433.00

931.450,00

28.11.2023

12.00

27.943,50

14

KALECİK

ÇANŞA

205205

3

ARSA

1108.00

720.200,00

28.11.2023

13.30

21.606,00

15

KALECİK

ÇANŞA

205205

4

ARSA

1433.00

931.450,00

28.11.2023

13.40

27.943,50

16

KALECİK

ÇANŞA

205205

5

ARSA

1435.00

932.750,00

28.11.2023

13.50

27.982,50

17

KALECİK

ÇANŞA

205212

3

ARSA

637.00

414.050,00

28.11.2023

14.00

12.421,50

18

KALECİK

ÇANŞA

205212

4

ARSA

1063.00

690.950,00

28.11.2023

14.10

20.728,50

19

KALECİK

ÇANŞA

205212

5

ARSA

1052.00

683.800,00

28.11.2023

14.20

20.514,00

20

KALECİK

ÇANŞA

205212

6

ARSA

1188.00

772.200,00

28.11.2023

14.30

23.166,00

21

KALECİK

ÇANŞA

205212

7

ARSA

1060.00

689.000,00

28.11.2023

14.40

20.670,00

22

KALECİK

ÇANŞA

205212

8

ARSA

1024.00

665.600,00

28.11.2023

14.50

19.968,00

23

KALECİK

ÇANŞA

205212

9

ARSA

1248.00

811.200,00

28.11.2023

15.00

24.336,00

24

KALECİK

ÇANŞA

205212

10

ARSA

1280.00

832.000,00

28.11.2023

15.10

24.960,00

25

KALECİK

ÇANŞA

205212

11

ARSA

1185.00

770.250,00

28.11.2023

15.20

23.107,50

26

KALECİK

ÇANŞA

205212

12

ARSA

1250.00

812.500,00

28.11.2023

15.30

24.375,00

27

KALECİK

ÇANŞA

205212

13

ARSA

1349.00

876.850,00

28.11.2023

15.40

26.305,50

28

KALECİK

ÇANŞA

205070

2

ARSA

375.00

243.750,00

28.11.2023

15.50

7.312,50

29

KALECİK

ÇANŞA

205070

3

ARSA

374.00

243.100,00

28.11.2023

16.00

7.293,00

30

KALECİK

ÇANŞA

205070

16

ARSA

382.00

248.300,00

28.11.2023

16.10

7.449,00

31

KALECİK

ÇANŞA

205070

17

ARSA

461.00

299.650,00

28.11.2023

16.20

8.989,50

32

KALECİK

ÇANŞA

205070

19

ARSA

465.00

302.250,00

28.11.2023

16.30

9.067,50

33

KALECİK

ÇANŞA

205070

21

ARSA

374.00

243.100,00

28.11.2023

16.40

7.293,00

 

Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi Hüseyin Sağırkaya Blv. No :39 Kalecik  06870 ANKARA

Telefon : (0312) 857 10 36   Faks : (0312) 857 10 16 e-posta: kalecikbel@hotmail.com     Web adresi: www.kalecik.bel.tr