Kalecik Belediyesi

KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Geri

8 Ocak 2024

T.C. KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Aşağıda 3’üncü maddede bilgileri bulunan taşınmazlar (arsalar), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü hükümlerine göre yapılacaktır.

Madde 2- İhale (son teklif verme) 08/01/2024 tarihinde Belediye Hizmet Binası 2. katta bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri ve ihale saati;

S.NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

M2

MUAMMEN BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

%3 (TL)

1

KALECİK

ÇANŞA

205205

1

ARSA

1433.00

931.450,00

08.01.2024

10.00

27.943,50

2

KALECİK

ÇANŞA

205205

2

ARSA

1433.00

931.450,00

08.01.2024

10.10

27.943,50

3

KALECİK

ÇANŞA

205212

3

ARSA

637.00

414.050,00

08.01.2024

10.20

12.421,50

4

KALECİK

ÇANŞA

205212

4

ARSA

1063.00

690.950,00

08.01.2024

10.30

20.728,50

5

KALECİK

ÇANŞA

205212

5

ARSA

1052.00

683.800,00

08.01.2024

10.40

20.514,00

6

KALECİK

ÇANŞA

205212

6

ARSA

1188.00

772.200,00

08.01.2024

10.50

23.166,00

7

KALECİK

ÇANŞA

205212

7

ARSA

1060.00

689.000,00

08.01.2024

11.00

20.670,00

8

KALECİK

ÇANŞA

205212

8

ARSA

1024.00

665.600,00

08.01.2024

11.10

19.968,00

9

KALECİK

ÇANŞA

205212

9

ARSA

1248.00

811.200,00

08.01.2024

11.20

24.336,00

10

KALECİK

ÇANŞA

205212

10

ARSA

1280.00

832.000,00

08.01.2024

11.30

24.960,00

11

KALECİK

ÇANŞA

205212

11

ARSA

1185.00

770.250,00

08.01.2024

11.40

23.107,50

12

KALECİK

ÇANŞA

205212

12

ARSA

1250.00

812.500,00

08.01.2024

11.50

24.375,00

13

KALECİK

ÇANŞA

205212

13

ARSA

1349.00

876.850,00

08.01.2024

12.00

26.305,50

Madde 4- İhale ile ilgili şartnameler Kalecik Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. İstekliler ihale geçici teminatını ihale saatinden önce  yatırmaları zorunludur. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler;                                                                     Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,       1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Noter Onaylı İmza Beyannamesi,                                     2) Ticaret Sicil Gazetesi,

                                                                                               3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler içine Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

İlan Olunur.