Kalecik Belediyesi

Saray Mahallesi 9 ada 27-28 nolu parselelre ait 1/5000 Nazım İmar Planı Hk.

Geri