0 312 857 10 36

Gümüşpınar Mahallesi 101 ada 17 parsel 1/1000 Ölçekli Biogaz Tesisi Uygulama İmar Planı Askıya Çıkmıştır.İLAN

KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 Ankara İli Kalecik İlçesi Gümüşpınar Mahallesi 101 ada 17 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Kalecik Belediye Meclisinin 02.12.2020 gün ve 2020/54 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifleri Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2021 gün ve 269 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince 12.03.2021 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

 İlgililere duyurulur.

 

  

 

                                                                                                                                                                                                               Av. Dr.Duhan KALKAN

                                                                                                                                                                                                               Belediye Başkanı