0 312 857 10 36

1/1000 Ölçekli Parselasyon Planı Askıya Çıkmıştır1/1000 Ölçekli Parselasyon Planı Askıya Çıkmıştır