0 312 857 10 36

1/1000 ölçekli Kalecik Revizyon İmar planı kesinleşmiştir.