0 312 857 10 36

İmar ve iskan ile ilgili sorunların adaletli bir şekilde çözülmesi için vatandaşlarımıza memnuniyet anketleri yapılmış ve bu anketler sonucunda toplantılar düzenlenmiştir. İmar planı tamamlanarak, parselasyon planı ilerleyen süreçte başlayacaktır.