0 312 857 10 36

Kalecik ilçesi Kızılkaya Mahallesi 133 Ada 22-23-24-25-26 ve 27 parselleri içeren Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Parselasyon Planı Askıya Çıkartılmıştır.